Start

     C Blennow AB

VISION

C BLENNOW

Christina Blennow, auktoriserad socionom, handledare med 45 hp, utbildare och handledare inom Marte Meo-metoden samt handledare inom psykosocialt arbete med inriktning familjehemsverksamhet. Socionom sedan 1986 med mångårig erfarenhet av socialt arbete, utredning, handledning, utbildning och med vidareutbildningar inom olika arbetsområden.

       Kontakt:

 

Christina Blennow

       0703567829

christina@blennow.se

 

Medlem i Svensk

Handledarförening i

Psykosocialt arbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med erfarenhet från samspelsbehandling och tidig anknytning, arbete med barn och familjer på förskola, barnhem och utredningshem, habilitering, utredningar vid sjukskrivning/arbetsrehabilitering, vana att samarbeta med tolk av olika slag och inom familjehemsverksamhet erbjuder jag uppdrag. Jag är utbildad i och har erfarenhet av ett flertal olika intervjumetoder bl.a. Kälvesten familjediagnostisk metodik och IAS, Intervju om anknytningsstil.

Som handledare erbjuder jag handledning för enskilda, för arbetsgrupper/team samt för familjehem och grupper inom familjehemsverksamhet. Som Marte Meo-handledare och terapeut erbjuder jag Marte Meo-utbildning, handledning och uppdrag till olika verksamheter, personal samt till personalgrupper. Jag är åter antagen och kvalitetssäkrad handledare i en ny upphandling 2016 av 40 kommuner i Skåne, Halland samt Kronoberg för handledning av personal, och har gått BBIC utbildning för handledare. Den senaste genomgångna vidareutbildningen är en ettårig KBT-utbildning.

www.visioncblennow.se © • 0703 567829 •