Start

Med erfarenhet från samspelsbehandling och tidig anknytning, arbete med barn och familjer på förskola, barnhem/utredningshem, habilitering, vana att samarbeta med tolk av olika slag och inom familjehemsverksamhet erbjuder jag uppdrag. Jag är utbildad i och har erfarenhet av ett flertal olika intervjumetoder bl.a. Kälvesten familjediagnostisk metodik och IAS, Intervju om anknytningsstil. 


Som handledare erbjuder jag samtalsstöd, konsultation och handledning för enskild, för arbetsgrupper/team samt för familjehem och grupper inom familjehemsverksamhet. Som Marte Meo-handledare och terapeut erbjuder jag Marte Meo-handledning, uppdrag och insatser till olika verksamheter, personal samt till personalgrupper. Jag är åter antagen och kvalitetssäkrad handledare i upphandling av 40 kommuner i Skåne, Halland samt Kronoberg för handledning av personal, och har gått BBIC utbildning för handledare. Den senaste genomgångna utbildningen är en ettårig KBT-utbildning.www.visioncblennow.se ©  • 0703 567829 •