Familjehem

Insatser inom familjehemsverksamhet mm.

Handledning

Till personal och arbetsgrupper.


Till familjehem enskilt/och eller i grupp.


Möten och gruppsamtal med barn i familjehemmet, inte placerade.


Utbildning

Av familjehem och familjehemsgrupper   

utifrån aktuella teman.


Utredning

Enligt Kälvestens intervjumetod, eller "Lära känna intervju" med filmning under intervjun.


Utifrån BBIC-perspektiv.


IAS intervjuer, Intervju om Anknytningsstil.


Marte Meo-uppdrag

Uppdrag med metoden inom familjehemsverksamhet.


Utbildning och handledning utifrån metodens synsätt.


             

www.visioncblennow.se ©  • 0703 567829 •

       Kontakt:


       Christina Blennow

       0703567829

       christina@blennow.se


       Medlem i Svensk   

       Handledarförening i

       Psykosocialt arbete.