Marte Meo

Marte Meo-insatser


Namnet på metoden kommer från latin och betyder ”Av egen kraft”. Arbetet bygger på videoinspelat material från den utvecklingsstödjande dialogen mellan barn/vuxen eller mellan vuxna, samt den kompetens och de möjligheter som finns hos individerna. Metoden används numera inom många olika verksamhetsområden, och jag har erfarenhet av utbildning och handledning inom samspelsbehandling, förskola, skola, särskola, resursteam, socialförvaltning, öppenvård, barn och ungdomspsykiatri, habilitering samt inom olika privata verksamheter. 


Handledning i metoden.


Uppdragsutbildning inom er verksamhet med metoden.


Introduktionsutbildning i metoden till personal och personalgrupper.


Medlem i Svenska Marte Meoföreningen.


Länkar för mer information:


www.martemeoforeningen.se


www.martemeo.com


www.handledarforeningen.com 

 

 www.visioncblennow.se ©  • 0703 567829 •


       Kontakt:


       Christina Blennow

       0703567829

       christina@blennow.se


       Medlem i Svensk   

       Handledarförening i

       Psykosocialt arbete.